Frühere Reisen

Apropos Kosovo (2014)

Servus, Bosporus! (2013)

Sieben Tage Siebenbürgen (2012)

15° Ost (2010)

„Pistoia“ (2009)

„A tavola!“ (2008)

„Arezzo“ (2007)